logo_wosp.png00121.jpgprzycisk_prawa_strona/bip2.pngprzycisk_prawa_strona/fb_icon_325x325.png
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie i anonimowe technologie śledzenia, aby pomóc w nawigacji i ulepszaniu naszych usług marketingowych. Zaakceptuj lub odrzucić zapisanie funkcjonalnych plików cookie, wybierając jedną z opcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

WAŻNE

Zasady korzystania z Kina Baszta przez widzów w trakcie epidemii COVID-19
 
1. W okresie zagrożenia epidemicznego, widzowie Kina Baszta są zobowiązani zachować w budynku kina a także przed wejściem, bezpieczny odstęp.
2. Wszyscy widzowie, zobowiązani są do wchodzenia na salę projekcyjną w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny min. 2 – metrową odległość od pozostałych osób. 
3. Dostępne dla widzów będą wyłącznie wyznaczone miejsca.
4. Przed wejściem każda wchodząca osoba zostanie poddana mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym. 
5. Wejście na teren kina jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez widza lub jego prawnego opiekuna na dokonywanie pomiarów i nie wymaga każdorazowej pisemnej zgody na wykonanie tegoż badania. Badania dokonuje uprawniony do tego pracownik Kina Baszta.
6. Osoby z temperaturą powyżej 37 stopni Celsjusza, będą proszone o jak najszybsze opuszczenie budynku kina z zachowaniem bezpiecznego dystansu od innych osób. 
7. Przy głównym wejściu do kina Baszta zostanie umieszczony środek do dezynfekcji rąk oraz maty dezynfekujące obuwie. Do korzystania z mat dezynfekujących, jest zobowiązany każdy z wchodzących.  
8. Widzowie wchodzą na salę projekcyjną wejściem z holu kina, a opuszczają ją wyłącznie drzwiami ewakuacyjnymi na podwórze, zachowując w obu przypadkach odstęp co najmniej 2 metry od innych osób.
9. Do łazienek należy wchodzić pojedynczo.
10. Widzowie winni pamiętać o unikaniu jak to tylko możliwe, dotykania powierzchni np. poręczy, klamek itd. Oraz myciu rąk i ich dezynfekowaniu bezpośrednio bo zetknięciu się z taką powierzchnią. Instrukcja mycia rąk zgodna z wytycznymi GIS jest dostępna w każdej z łazienek.
11. Rekomenduje się zakup biletów przez platformę internetową, a także płatności bezgotówkowe.
12. W przypadku zakupu biletów stacjonarnie, kupowanie ich z wyprzedzenia, lub zachowując w kolejce do kasy bezpieczne odstępy min. 2m.
13. Na seans należy przybyć z minimum 10cio minutowym wyprzedzeniem, (ze względu na zachowanie odstępów przy wchodzeniu na salę oraz obowiązek mierzenia temperatury)
14. Korzystanie z szatni Kina baszta w okresie epidemicznym jest niemożliwe.
15. Osoby, które będą w sposób celowy i wyraźny naruszać zasady bezpieczeństwa innych widzów, lub pracowników Kina Baszta, zostaną poproszone o opuszczenie sali projekcyjnej i budynku kina, bez prawa do zwrotu biletu.
 

Nasi partnerzy

nasi_partnerzy/partnerzy_1.jpg

nasi_partnerzy/partnerzy_2.jpg